Образовне симулације из физике

  • Јава аплети са визуализацијама различитих концепата у математици и физици и сродним дисциплинама.могу да се нађу на следећем линку http://www.falstad.com/mathphysics.html

Comments