Броузери (прегледачи веб страна) и додаци

Броузери

Ватрена лисица (Firefox)

Хроме (Chrome)

Опера (Opera)

Додаци

Java Runtime Environment

Flash Player

Comments